Werken aan een menswaardige samenleving

Het Humanistisch Verbond heeft een brochure, getiteld ‘Werken aan een menswaardige samenleving’, uitgegeven. In deze brochure worden punten weergegeven die het HV graag onder de aandacht van de politieke partijen brengt ten behoeve van de komende Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni a.s. De thema’s vloeien voort uit de beleidsprioriteiten van het HV. Deze uitgave is verzonden naar de diverse programmacommissies, fractievoorzitters, partijleiders en woordvoerders uit de Tweede Kamer.

In deze brochure vraagt het Verbond aandacht voor thema’s die als urgent worden beschouwd:

1.        Fundamentele vrijheden en de scheiding van kerk en staat

2.        Medisch-ethische vraagstukken,

3.        Verdediging van homorechten,

4.        Vreemdelingenbewaring,

5.        Persoonlijke levenssfeer en privacy.

De inhoud van de brochure moet een positieve bijdrage leveren aan de programmering van de politieke partijen, aan het debat en aan de politieke besluitvorming bij een toekomstig regeerakkoord. Ter voorbereiding op de verkiezingen zal het HV in samenwerking met de Humanistische Alliantie een politieke meetlat maken. Daarin worden bovengenoemde aandachtspunten verbreed zodat meerdere humanistische werkvelden aan bod komen. De punten worden vervolgens gerelateerd aan de partijprogramma’s. De politieke meetlat verschijnt te zijner tijd op de website van het HV en Human.

Bedoelde brochure kunt u ook hier downloaden in pdf-formaat (ca. 1,2 mB, Adobe Reader vereist).

Geplaatst op vrijdag 2 april 2010

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord