De papieren tijger

In de reeks Humanistisch Erfgoed publiceert het Humanistisch Archief - sinds deel 9 in samenwerking met uitgeverij de Papieren Tijger - materiaal dat interessant genoeg is om in wijdere kring bekendheid te geven, ook al kan daarbij worden volstaan met een beperkte oplage. Het gaat bijvoorbeeld om bronnenoverzichten, verslagen van studiedagen, kleine studies, etc. Materiaal kortom, dat afkomstig is uit het humanistisch erfgoed en dat interessant en waardevol is. De laatste uitgave in de reeks is  het nieuwste boek van/over Rob Tielman. Een korte bespreking van Freek Boon, humanistisch geestelijk verzorger, volgt hieronder:

Bundel teksten over en van de humanist en socioloog R.A.P. (Rob) Tielman (Hilversum, 1946) die in de bewogen jaren 1977 tot 1987 voorzitter - en boegbeeld - was van het Humanistisch Verbond. Zijn leven en werk staan in het teken van zelfbeschikking en de daarbij horende verantwoordelijkheid. Goed doordacht reikt 'zelfbeschikking' een moreel handvat aan voor rechtvaardigheid. Vrijheid is dan niet afwezigheid van dwang en - eindelijk - het recht van de sterkste, maar de aanwezigheid van reŽle keuzemogelijkheden voor ieder mens. Twee redacteuren van de serie 'Humanistisch erfgoed' kozen teksten uit zijn vele (tijdschrift)artikelen die inhoudelijk heldere en actueel relevante visies en feiten geven en groepeerden deze in de thema's humanisme, onderwijs en emancipatie. Tielman was al vrij jong hoofdbestuurslid van het COC. Het biografisch deel biedt ook een interview afgenomen door Huub Oosterhuis. Dit boek is boeiend en actueel relevant en bevat toegankelijke en aansprekende teksten over mens en samenleving, levensovertuigingen en secularisatie, vorming en politiek. ISBN 9789067282482 NUR 694. 309 pagina's, Ä 30,00. Bron : NBD/Biblion.

Kijk op www.papierentijger.org voor meer informatie onder Humanistisch Erfgoed.

Geplaatst op vrijdag 27 augustus 2010

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord