Boekentip: Humanisme en kwaad

‘Humanisme en kwaad’, reflecties op het humanistisch raadswerk bij Justitie door: Patrick Vlug en Marjo van Bergen.

Een korte bespreking van Freek Boon:

Bundel waarin vijf in het gevangeniswezen werkzame humanistische raadslieden inzicht geven in hun visies op het kwaad. In hun beschouwingen richten zij zich op verwoording van verschillende fundamentele aspecten van dat thema. Zij verkennen daarbij enkele indringende ervaringen uit hun werkpraktijk (omgang met gedetineerden) en belichten deze vanuit hun humanistische levensopvatting. Terwijl humanisme algemeen eerder bekend staat om benadrukking van positiviteit en menselijke vrijheid, verheldert juist deze bundel de donkerder en weerbarstiger kanten van het menselijk bestaan. Dat maakt dit boek - geschreven onder begeleiding van filosoof Ruud Welten - nadrukkelijk tot heel waardevol in deze tijd, waarin vooral het 'langer opsluiten' de enig mogelijke optie van omgang met het 'kwaad' lijkt. De beschreven ervaringen gaan overigens niet alleen over mensen die zelf iets vreselijks hebben gedaan, maar ook over mensen die in ons land in vreemdelingenbewaring verblijven en dat ondergaan als 'systemisch kwaad'. Zeer ter zake doende bijdragen aan de zinvolle gedachtevorming over mens en kwaad. (Bron: NBD/Biblion).

ISBN: 978 90 8850 199 9, 104 pagina’s, prijs € 14,40

Geplaatst op donderdag 21 juli 2011

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord