Dreigende uitzetting Alkmaarse Jossef

De negenjarige Jossef Kallid Abuzeynrea, leerling van basisschool De Driemaster in Alkmaar, verblijft al langer dan 8 jaar in asielzoekerscentra in Nederland. Op dit moment in het Alkmaarse AZC. Zijn moeder en hij hebben een paspoort van een verschillend land (respectievelijk SomaliŽ en Soedan). Daarom is uitzetting ook na het aflopen van hun procedures erg lastig. In zijn nog jonge leven is hij al een aantal keer van het ene naar het andere asielzoekerscentrum overgeplaatst.

Toen Jossef anderhalf jaar geleden vanuit Deventer naar het AZC in Alkmaar kwam, was hij bang en angstig en vond hij moeilijk aansluiting bij andere kinderen. Hij en zijn moeder hadden in een lang slepende en uitzichtloze procedure al diverse overplaatsingen meegemaakt en deze laatste leek net een stap teveel. Met veel activiteiten, georganiseerd door Stichting de Vrolijkheid, en dankzij een goede opvang op de school de Driemaster in Alkmaar overwon Jossef gelukkig zijn angst. Jossef, een jongen met de Soedanese nationaliteit, is een Nederlands kind geworden, een Alkmaarder, die in onze stad zijn vriendjes heeft, lid is van de voetbalvereniging en naar school gaat.

Nu dreigt zeer binnenkort opnieuw overplaatsing van Jossef van het Alkmaarse AZC naar dat van Katwijk. In de gezinslocatie Katwijk, dat bekend staat om zijn 'sobere' leefomstandigheden, verblijven (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen. Zij hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar het is de Nederlandse overheid ook niet gelukt ze terug te sturen naar hun land van herkomst. Sinds januari 2011 mogen minderjarige kinderen niet op straat gezet worden en daarom biedt de COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) nu deze sobere vorm van opvang aan asielzoekersgezinnen.

Voor een kind van deze leeftijd en met dit verleden is overplaatsing sterk af te raden, zo niet desastreus. Hier worden de rechten van de mens, en vooral de rechten van het kind, met voeten getreden. Bijvoorbeeld, volgens artikel 3 van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, dat handelt over het belang van het kind, moet het belang van het kind voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen.

In het geval van Jossef vergroot de staat willens en wetens de psychische schade van dit kind. Overplaatsing dient naar onze mening geen ander belang dan de haast mechanische, systematische uitvoering van de bureaucratische Haagse regeltjes.

Laat Jossef met zijn moeder in Alkmaar wonen zo lang er geen duidelijkheid is over de mogelijke uitzetting naar zijn land van herkomst. Dit kind mag niet nog meer de dupe worden van een jarenlang slepende asielprocedure. Zoals hiervoor gezegd: kinderen hebben ook rechten.

Wij gunnen Jossef een veilige jeugd in Alkmaar. Wij roepen iedereen op die er net zo over denkt zijn of haar adhesie te betuigen bij De Driemaster: de.driemaster@saks.nl . U kunt natuurlijk naast adhesie betuigen ook uw proteststem laten horen! Hiervoor zijn met een beetje fantasie genoeg instanties te bedenken. Te beginnen bij de gemeenteraad en te eindigen bij de regering. E-mailen kost niks!

Voorts kunt u ook een petitie ondertekenen om Jossef te helpen om in Alkmaar te blijven: http://redyossef.petities.nl/

Geplaatst op dinsdag 18 oktober 2011

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord