Wie is Jeroen Adolfs?

Jeroen AdolfsOp de binnenkort op 29 januari as. te houden Algemene Ledenvergadering van de afdeling Noord-Holland Noord stelt Jeroen Adolfs zich kandidaat als bestuurslid. Hieronder stelt Jeroen zich voor:
Op dit moment ben ik kandidaat-bestuurslid voor de afdeling Noord-Holland Noord van het Humanistisch Verbond. De afgelopen jaren was ik één van de leden van de werkgroep Purmerend voor hetzelfde Humanistisch Verbond. Na een succesvolle periode van zo’n drie jaar, bleek het nodig te zijn te zoeken naar een nieuwe vorm. Het toetreden tot het bestuur van de afdeling Noord-Holland Noord is daar als beste optie uit voortgekomen. Als bestuurslid zal ik mij vooral focussen op de regio Zaanstreek-Waterland. Deze regio krijgt ook in het maatschappelijke veld vormen van een aparte entiteit.
Ik wil mij samen met de overige leden van het bestuur inzetten voor de ontwikkeling van activiteiten in de bovengenoemde regio op het gebied van het Humanisme.
Ik woon al veertig jaar in Purmerend en heb een vriendin. Samen hebben wij drie kinderen en twee schatten van kleinkinderen. Mijn stiefzoon is verstandelijk gehandicapt en mede dat heeft ervoor gezorgd dat ik voorzitter ben van een bowlingclub in Zaanstreek-Waterland voor verstandelijk gehandicapten. Ook als vrijwilliger vervul ik nog taken rond deze doelgroep. Ook zit in het bestuur van de Speelkraam. Deze stichting exploiteert een grote speeltuin in Purmerend.
Ik ben actief lid van de Partij van de Arbeid en heb de afgelopen 8 jaar in de gemeenteraad van Purmerend en in de Stadsregio Amsterdam gezeten.
Ik werk in Amsterdam bij de Stichting Sanquin Bloedvoorziening als Hoofd HR Services (back-office van Human Resources).
Het motto ‘Zelf denken, Samen leven’ past mij als een maat-jas. Een betere beschrijving van mijn levenshouding kan ik zelf niet bedenken. Ik verwacht de komende tijd veel bezoekers van deze website te ontmoeten om samen een verdere verdieping van het Humanisme in Noord-Holland te bewerkstelligen. Waarbij mij de bescheidenheid past geen nieuwe inzichten te ontwikkelen maar vooral de reeds bestaande te delen en verder te ontwikkelen.
Geplaatst op zaterdag 10 januari 2015

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord