Docenten gezocht voor Humanistisch Vormingsonderwijs

“Het is een prachtig vak en het is altijd leuk om met kinderen te werken. Alleen: we hebben veel meer (part-time) docenten nodig!”
Gea van der Veen windt er geen doekjes om:  basisscholen in Kennemerland en Haarlemmermeer  vragen om meer lessen over humanisme en levensbeschouwing. Maar het tekort aan docenten is een groot probleem. “Voor geďnteresseerden zijn er voldoende mogelijkheden. Mensen uit het welzijnswerk of docenten die part-time willen gaan werken: het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) biedt vele kansen voor zelfstandig en prettig werk”, aldus Van der Veen, regiobegeleider Noord-Holland voor het HVO primair onderwijs. “En groepsleerkrachten kunnen qua salaris horizontaal instromen.”
Het Humanistisch Vormingsonderwijs werkt in opdracht van het Humanistisch Verbond. Het HVO streeft ernaar om zoveel mogelijk humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen te realiseren. Sinds 2009 is het HVO verankerd in een professionele stichting die mensen begeleidt en opleidt tot docent. Gea van der Veen: “Er  zijn in Noord-Holland 22 HVO-docenten op 82 basisscholen. Zij werken vaak met thema’s in hun lessen. Voorbeelden van thema’s zijn: Anders zijn, respect, kinderrechten, familie, vriendschap, democratie, vooroordelen, geluk etc.”
Iedere lesweek krijgt een klas HVO onderwijs gedurende 45 minuten. Vaak geeft een docent les aan verschillende klassen op meerdere scholen.
Dat het HVO wordt gewaardeerd blijkt wel uit het initiatief wetsvoorstel van PvdA kamerlid Loes Ypma  (juni 2015): de diverse vormen van geestelijk vormingsonderwijs moeten worden verankerd in het vaste onderwijsbestel. Daarmee wordt ook het HVO verzekerd van constante financiering.
Secretaris Bas Maassen van de afdeling Haarlemmerland herkent het probleem van het docenttekort: “Op de IJwegschool in Hoofddorp is jarenlang Humanistisch Vormingsonderwijs gegeven. Men is daarover nog steeds enthousiast.” Nu is daar geen HVO meer, terwijl er wel financiële middelen beschikbaar zijn.
Interesse om HVO docent te worden? Neem contact op met Gea van der Veen: E-mail g.vanderveen@hvo.nl .

Geplaatst op zaterdag 12 december 2015

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord