Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 7 februari 2017 vanaf 20:00 uur tot 22:30 uur

Dinsdagavond 7 februari 2017 as. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45) wordt in Grand Café Koekenbier, Kennemerstraatweg 14 in Alkmaar de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Noord-Holland Noord gehouden.
Agenda ALV Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord d.d. 7 februari 2017:
1. Opening
2. Notulen ALV 2 februari 2016
3. Jaarverslag 2016
4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
6. Bestuurssamenstelling: aftreden Saskia Brouwer, voorzitter en Ad de Groot, penningmeester. Voordracht Christel de Wit, penningmeester.
7. Hoe nu verder/activiteitencommissie
8. Rondvraag en sluiting

Na de pauze worden we door HVO-docente Twanneke Dijkstra meegenomen in een denkspel.
Aansluitend een Nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje.
Zoals u weet wordt er afscheid genomen van een aantal mensen en we hopen ook weer nieuwe mensen te verwelkomen. We hopen dat u met veel komt, zodat we met elkaar na kunnen denken over de toekomst van onze afdeling.

Geplaatst op donderdag 26 januari 2017

Alle nieuws items

Nieuwsflits

Meld je aan voor de e-mail nieuwsflits van het Humanistisch Verbond, afd. Noord-Holland Noord